Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar i Augusti och September 1799

7 950 kr

Tornerspel vid Drottningholm under fem dagar i Augusti och September 1799
Gustaf Adolf återupplivade dessa av hans fader införda offentliga riddarespel. Fem försvarande riddare anfördes av konungen och lika många utmanande av hovstallmästaren Greve David Frölich. 


Konungens riddare försvarade påståendet: ”Ärans låga upplivad av kärlekens vinner därigenom en fördubblad kraft i tappra riddares hjärtan.” Utmanarnas devis var:  ”Att hos tappra riddare ärans låga äger av sig själv tillräcklig kraft, och långt ifrån att behöva låna sin styrka av kärleken, denna tvärtom genom förening med ridderliga dygder vinner både förädling och varaktighet." 


Domare under riddarspelen var Greve Nils Posse och Friherre Clas Rålamb. Till det vinnande laget utdelade drottningen ett stort och fem mindre priser. Den här utbjudna tornerspelsmedaljen präglades på kungliga Myntverket på konungens befallning och utdelades bland deltagarna på den efterföljande festen som minnesgåva av tillställningen där de tappra riddarna visat sitt mod!


Tornerspel anordnades även 1800 med identiskt utseende fast dessa har årtalet 1800 angivet på frånsidan. 1799 års medaljer är betydligt sällsyntare än 1800-års. Under de senaste ca 20 åren har jag noterat två exemplar i silver av 1799 och sju stycken av 1800-års medalj. Det här utbjudna exemplaret såldes på Ulf Nordlinds auktion 2011, objektsnummer 661. Silver, vacker kvalitet 01, 13.62g, 31mm. Hildebrand 18. Samtliga medaljer präglade med en något skadad frånsidestamp. Åtsidan graverad av Carl Gustav Fehrman och frånsidan av L. D. Lunderberg


Åtsida
Konungens högervända bild med långt utsläppt hår, under bilden gravörens namn: "C. G. FEHRMAN". I omskriften: " GUSTAF IV ADOLPH SV: G. OCH W. KONUNG". 


Frånsida
Inom en lagerkrans texten:  "TORNERSPEL VID DROTTNINGHOLM 1799" 


xx