Tronföljaren Adolf Fredrik blir kansler för Uppsala universitet den 26 Februari 1747 ås. av Nils Georgii, fs. av Daniel Fehrman - EXTREMT SÄLLSYNT - Ex. Bonde

9 950 kr

Tronföljaren Adolf Fredrik blir kansler för Uppsala universitet den 26 Februari 1747 ås. av Nils Georgii, fs. av Daniel Fehrman
En hyggligt hanterat tennmedalj där åtsidan präglats med skadad stamp, vilket manifesterar sig som en utgjutning vid kanten kl 17. Kvalitet 1/1+, Tenn, repor och mindre hack, Hildebrand 12, 78.1g, 52mm, RRR. Detta är av mig den enda kända exemplaret i tenn, saknas Crona, Svensson och har heller inga noterade försäljningar i den stora internationella databasen, Coin Archives Pro under de senaste ca 20 åren. Det här exemplare tingick i Bondes samling och såldes obeskrivet i en av de större lotterna på auktion 6 år 2010.


Åtsida
Adolf Fredriks högervända bröstbild (samma åtsida som till Hildebrand nr 3). I omskriften: "ADOLPHVS FRID•PRINC•HÆR•REGN•SVEC•DVX HOLS".


Frånsida
En lagerkransad sittande kvinna i antik dräkt (Uppsala Universitet), skrivande i en bok och andra armen vilande på en glob. I bakgrunden Gustavianum. På gradskivan gravörens initialer: "D•F•". I omskriften: "HIC AMES DICI PATER ATQ•PRINCEPS•" och i avskärningen: "CANCELL•AC•UPSAL• / MDCCXLVII•"