Tronföljaren Adolf Fredrik inrättar en kadettskola för unga adelsmän 1748 av Daniel Fehrman - UNIK guldmedalj med bästa tänkbara proveniens - Ex. Kungliga gåvan 1780

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Tronföljaren Adolf Fredrik inrättar en kadettskola för unga adelsmän 1748 av Daniel Fehrman - Pris på förfrågan
En unik och spektakulär guldmedalj från mitt guldkabinett, som har varit undangömd från samlarmarknaden sedan den först såldes av Riechmann & Co i Halle 1924. Denna sällsynta guldmedalj, den enda kända i privata och offentliga samlingar, ingick i den så kallade kungliga gåvan från 1780. Det var då Gustav III generöst överlämnade denna medalj (tillsammans med flera andra) till sin besökande kusin, Peter Fredrik av Holstein-Gottorp 1780, vilken senare blev regerande hertig av Oldenburg 1823-29 (läs mer nedan). Efter försäljningen 1924 hamnade medaljen i familjen Fehrmans medaljsamling, som består av ättlingar till gravörerna Daniel och Carl Gustaf Fehrman. Jag är dock osäker på om de var närvarande vid auktionen 1924 eller om de köpte medaljen vid senare försäljningstillfällen. Medaljen har således en extremt välskött och intressant provenienskedja:

1. Gustav III (1780)
2. Peter Friedrich av Oldenburg (1780)
3. Familjen Fehrman (1924)
4. Roberto Delzanno (2023)


Guldmedaljen är präglad i 6 dukaters vikt, 20.84g, 34mm, kvalitet 01/0. Hildebrand 15.
Det är också intressant att notera att Bror Emil Hildebrand ej hade kännedom om denna guldmedalj då han katalogiserade de kungliga medaljerna 1874/1875.


Åtsida
Tronföljarens högervända bild, under bilden gravörens namn: "D•FEHRMAN•". I omskriften: "ADOLPHUS FRID•REGNI SVEC•PRINC•HAER•"


 
Frånsida
En plantskola av unga träd. I omskriften: "CRESCET QVOQVE FAMA SATORIS" och i avskärningen: "OB NOBIL•TIRONUM / MILITIAM•1748 / C•G•T•"
Den latinska texten i översättning: "Även grundarens rykte skall växa. - Med anledning av den Kungl kadettkårens inrättande 1748."


Om de svenska kungliga guldmedaljerna
De svenska kungliga guldmedaljerna var präglade på uppdrag av konungen och avsedda som gåvor till andra kungligheter. Upplagorna för dessa exklusiva guldgåvor var från början mycket små, troligtvis endast någon handfull präglades. Den absoluta majoriteten av de en gång präglade guldmedaljerna har, på grund av sitt höga metallvärde, sedan länge smälts ned och försvunnit. Endast ett ytterst litet fåtal guldmedaljer har överlevt till våra dagar. Därför är samlandet av svenska kungliga guldmedaljer det mest prestigefyllda och svårtillgängliga samlarområdet, där guldmedaljer mycket sällan bjuds ut på marknaden. Det krävs därför tålamod, resurser och långsiktighet för att samla på svenska kungliga guldmedaljer. Är du intresserad av att lägga grunden till en sådan exklusiv samling? Kontakta mig för en diskussion om dina samlarambitioner – givetvis helt utan förpliktelser.


Jag erbjuder även individuella betalningslösningar med upp till 24-månaders räntefria köp. Kontakta mig för finansiella diskussioner.


 


Kungliga gåvan 1780
På auktion nummer 26 arrangerad av Albert Riechmann i Halle den 24 september 1924 såldes den första delen av storhertig Friedrich August von Oldenburgs imponerande samling (ättling till Peter Friedrich). Av de 166 objekten i auktionskatalogen var samtliga i guld, med undantag av en enda i platina. Den svenska avdelningen omfattade 83 objekt, varav 34 var guldmedaljer från Adolf Fredrik, 5 från Lovisa Ulrika, 23 från Gustav III samt 1 från var och en av Sofia Magdalena, hertig Karl och Sofia Albertina, vilket tillsammans utgjorde 65 medaljer.


Anledningen till och bakgrunden för försäljningen av medaljerna härstammar från gåvan som Gustav III skänkte sin besökande kusin Peter Fredrik av Holstein-Gottorp 1780, vilken senare blev regerande hertig av Oldenburg 1823-29. Guldmedaljerna presenterades i ett av Lovisa Ulrikas mynt- och medaljskåp "uti Hans Maj: ts inre Cabinet", som besöktes den 6 mars. (Skrinet såldes senare på auktion hos Bukowski, Stockholm 2009, Nr. 800). Den storslagna gåvan bestod av guld med en vikt på 1200 dukater (cirka 4 kg). Vid överlämnandet av den magnifika gåvan yttrade Gustav III till prins Peter: "Denna samling (som) innehåller lovtal över Eder släkt skall Ni säkert finna behag i, min herr kusin". Att samtliga 65 medaljer var avpräglade i guld före 1780 är inte troligt och en del kompletteringar torde därför ha gjorts för att uppnå en "Historia Metallica" över en av husets Holstein-Gottorps grenar.


Efter första världskrigets slut skedde stora förändringar i Europa, både ekonomiskt och politiskt. Furstar abdikerade eller avsattes, inklusive det Oldenburgska huset. Den kungliga gåvan, som kritiserats av samtiden för sitt överdåd, behölls i släktens ägo fram till 1924. Sämre tider tvingade dock familjen att avyttra dessa klenoder. Den värdefulla mynt- och medaljsamlingen såldes på två auktioner 1924. 


Bland svenska budgivare och köpare på auktionen 1924 kan nämnas: Martin Andersson, Bernhard Olofsson, Carl Sabelström, Sven Svensson och svenskamerikanen Robert Robertsson Grönwall (som sedermera blev en stor donator till KMK på 1930-talet). En stor del av de svenska guldmedaljerna köptes av auktionsfirman för vidarebefordran till Virgil Brand i Chicago. Medaljer ur den Kungliga gåvan har efter den ursprungliga Reichmann auktionen dykt upp i olika sammanhang. 1938 såldes 16 stycken medaljer av aktionsfirman L. Grabow, katalog nr XII. Samlingen hade tillhört Hinrich Müller Allinenhof i Tyskland – som personligen var närvarande vid auktionen 1924. Enstaka exemplar har senare då och då dykt upp på auktionsmarknaden, främst i Europa. På Ahlströms auktion nr 35, 1987, såldes sex exemplar. De kom från Brands samling och köptes i augusti 1950 av Gunnar Ekström från Adolf Hess Nachf. i Luzern.  I KMK finns idag 13 av de 65 medaljerna.