Tronföljaren Adolf Fredrik inrättar en kadettskola för unga adelsmän 1748 av Daniel Fehrman - RR - Ex. Bonde

4 500 kr

Tronföljaren Adolf Fredrik inrättar en kadettskola för unga adelsmän 1748 av Daniel Fehrman - RR - Ex. friherre Bonde
Ett mycket vackert exemplar av en sällsynt medalj. Minnespenningen bekostades av riksådet greve Carl Gustaf Tessin och överlämnades som gåva till Adolf Fredrik på nyårsdagen 1750. I Coin Archives Pro har endast ett exemplar i silver men inga försäljningar i tenn noterats under de senaste ca 20 åren. En underskattad raritet. Tenn, , 11.43g, 34.50mm, kvalitet 01-01/0. Hildebrand sid 48:15. Detta exemplar ingick i en lot med medaljer som såldes på Ulf Nordlinds myntauktion 2010:6:881


ÅTSIDA
Tronföljarens högervända bild, underst "D•FEHRMAN•" I omskriften: "ADOLPHUS FRID, REGNI SVECi PRINC HAER" som i överasättning lyder: "Adolf Fredrik, arvfurste till Sveriges rike"FRÅNSIDA
En plantskola av unga träd, nederst i avskärningen C•G•T• Omskrift och text i avskärningen: "CRESCET QVOQVE FAMA SATORIS - OB NOBIL TIRONUM MILITIAM 1748" som i översättning lyder "Även grundarens rykte skall växa. - Med anledning av den Kungl kadettkårens inrättande 1748"