Tronföljarens tredje son Fredrik Adolfs födelse på Drottningholm den 7 juli 1750 - Ett vackert exemplar med fullt bevarad präglingsglans

7 950 kr

Tronföljarens tredje son Fredrik Adolfs födelse på Drottningholm den 7 juli 1750
Ett mycket vackert exemplar med fullt guldskimrande präglingsglans bevarad och helt obetydliga märken av hantering. Medaljen har sannolikt med stolthet uppvisats av ägarna genom seklerna som ett memento över prinsen och tronföljarens födelse. Graverad av Daniel Fehrman. Kvalitet 01, R, 14.08g, 34mm. Hildebrand 16. 


Åtsida
Adolf Fredriks högervända bröstbild, iklädd harnesk med hermelinsmanteln över vänstra axeln och ordensband. Nedanför bilden gravörens namn: "D. FEHRMAN". I omskriften: "ADOLPHUS FRID. REGNI SVEC. PRINC. HAER" som översatt lyder: "Adolf Fredrik, arvfurste till Sveriges rike". Observera att Adolf Fredrik ännu inte var krönt kung utan fortfarande bara vald tronföljare.


Frånsida
En kvinna (Sverige), framställd som Dea Roma med hjälm på huvudet, tronande på ett harnesk, mot vilket tre sköldar stå lutade. Vänstra handen vilande på svärdsfästet och i den högra hållande en glob, på vilken står en fenix med solstrålar runt huvudet. I omskriften: "FELIX PROLE VIRUM" och i avskärningen:  FRIDER. ADOLPH. PR. SVEC. NATO D. 7. IULII 1750". Hela texten översatt lyder: "Lycklig genom manlig avkomma - Med anledning av att Fredrik Adolf, prins av Sverige, föddes den 7 juli 1750".