Tyska protestanternas glädjebetygelser över Gustav II Adolf segerrika kamp i Tyskland 1630-1632 av Walter & Wermuth - Mycket sällsynt praktmedalj

29 500 kr

Tyska protestanternas glädjebetygelser över Gustav II Adolf segerrika kamp i Tyskland 1630-1632 av Walter & Wermuth - Mycket sällsynt praktmedalj. En av de större medaljerna du kan förvärva. Ett mycket vackert bronsexemplar, kvalitet ca 01, brons. Hildebrand 54, 178.85g, 70x95mm, RAR


Åtsida graverad av Paul Walter
Konungen stående i full rustning med svärd och kommandostaven i händerna, den plymförsedda hjälmen står på marken till vänster om konungen, till höger en kolonn med en denevigt brinnande elden med texten "VERBVM DEI", I omskriften: "GUSTAV9ADOLPH9D.G.SUEC:GOTH:VAND:REX.MAG:PRIN:FINL:DVX.ETHO:CAR:DOM:ING: / CUM DEO ET VICTRIBUS ARMIS" och i avskärningen "ENSEM GRADIVUS SCEPT / RUM THEMIS IPSA". Allt översatt lyder: "Gustav Adolf, med Guds nåde svears, göters och venders konung. Storfurste av Finland. Hertig av Estland och Karelen. Herre till Ingermanland" och "Krigsguden råder över svärdet, Rättvisan själv håller i spiran".


Frånsidan graverad av Friedrich Wermuth
Överst ett strålande kors och ett svärd som sticker upp ur texten, längst ned ett monogram med gravörens initialer vid sidorna. Mellan kors och monogram elva rader med följande text: "IN HOC SIGNO VINCES / PRO VERBO FERRO. / FVR GOTTES WORTT DAS (Schwerd) ICH FÜHR / HERR CHRISTE DIR GILTS VND NICHT MIR / DEIN WORTT MAG NIMMER VNTERGAHN / SCHWERD HAT SEIN BESTS DABEY GETHAN / WIDER DER WEST GOTTLOSS WELLEN / MITT GOTT SICH WAGT SELB ZU STELLEN / HERR CHRIST THU IHM GLÜCKLICH BEISTHAN / NIM DICH DEINS KLEINEN HEUFLEINS AN / DAS DICH LOB EHR PREISS JEDERMAN". Hela den långa tyska texten översatt till svenska lyder: "För Ordet kämpar jag med svärdet. - För Guds ord brukar jag svärdet. Herre Kristus, det gäller dig och inte mig. Må ditt ord aldrig lida nederlag. Svärdet har gjort sitt bästa härför. Mot världens gudlösa vågor vågar han med Gud ställa sig själv. Kristus, gör honom lycklig genom att stå honom bi. Tag dig an din lilla hop, så att alla må lova, ära och prisa Dig. - I detta tecken skall du segra."