Ulrika Eleonora dä:s kröning 1680 av Anton Meybusch

12 950 kr

Ulrika Eleonora dä:s kröning 1680 av Anton Meybusch
En vacker kröningsmedalj av kastmyntskaraktär i hög relief. Åtsidan med drottningens krönta bild samt omskriften: "ULRICA ELEONORA, REGINA SUE". Nederst gravörens namn "A. MEYBUSCH FEC". På frånsidan kröns drottningen av Amor och Dygden, längst ned årtalet 1680, i omskriften: "AMOR HANC VIRTUSQUE CORONANT", som översatt betyder: Kärlek och dygd kröner henne. Silver, 24.6g, 37.10mm, fälten minimalt bearbetade, kvalitet 1+/01, HK 5, Karsten Kold 26

.