Ulrika Eleonora den äldres gudsfruktan och älskvärda egenskaper 1687

1 750 kr

Ulrika Eleonora den äldres gudsfruktan och älskvärda egenskaper 1687
Ett exemplar ur Karlsteens elevers regentlängd (Karlsteens 2:a regentlängd) med fin röd glans. Åtsidan präglad med sprucken stamp vilket manifesterar sig som åsar upptill på medaljen. Brons 7.6g, 26mm. SKM 10b (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 10, kvalitet 01. Ulrika Eleonora dä. var gift med Karl XI.


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild. I omskriften: "VLR•ELEONORA• D•G•REGINA•SVE•".


Frånsida
Ett örnhuvud ovanpå lyra, nederst årtalet 1687. I omskriften: "ARCTOI•SPLENDOR•AMORQ•POLI•". som kan översättas till: "Nordens glans och kärlek".