Valdemar Birgersson (1250–75) - Penning med framvänt krönt huvud

2 500 kr

Valdemar Birgersson (1250–75)
Penning med framvänt krönt huvud, 0.14g. obetydlig  beläggning, 1/1+, LL XVII:1b