Æthelred II (978-1016). LONDON. Penny. Long cross. Mm OSVLF

7 500 kr

Æthelred II (978-1016). LONDON. Penny. Long cross. Mm OSVLF
HA 2887. Seaby 1151. 1,77 g. Två testmärken. Mycket vacker exemplar med fin originalpatina. Kvalitet 1+/01