Augsburg - Scheffelmarke 1624

1 250 kr

Augsburg - Scheffelmarke 1624. Stadens symbol, en tallkotte, mellan årtal i en ram / 'Sch*' ovanför Scheffel

Kvalitet 01, viss råhet, 0.93g, 15mm


"Scheffel" är en gammal tysk volymenhet som användes för att mäta kapaciteten för torra varor, särskilt spannmål. En scheffel motsvarade olika volymer beroende på regionen, men det var vanligtvis en enhet som användes för att mäta större mängder av spannmål och andra jordbruksprodukter. Måttet kunde variera, men det var oftast ungefär lika med 1/4 till 1/2 hektoliter.