Christian V, 1670–1699 - Gotlands erövring 1676 av Christopher Schneider - En historiskt signifikant medalj

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Christian V, 1670–1699 - Gotlands erövring 1676 av Christopher Schneider
En vacker propagandamedalj i tenn av största historiska betydelse. Mycket bevarad lyster. G 121, 45 mm, 44,06 g, kvalitet 01


Under det Skånska kriget (1675-1679) utkämpade Danmark, med stöd från Nederländerna och Brandenburg, samt Sverige, en konflikt både till sjöss och på land, med Skåne som huvudsaklig krigsskådeplats. Freden i Roskilde 1658 hade tidigare resulterat i att Danmark förlorade Skånelandskapen, Bornholm och Trondheims län till Sverige, vilket ledde till en bräcklig fredssituation.


När Sverige och Danmark, mitt under 1670-talet, blev involverade i samma europeiska konflikt, men på olika sidor (Sverige allierat med Frankrike och Danmark med Förenade Nederländerna, Brandenburg och Tysk-romerska riket), förklarade Danmark krig mot Sverige hösten 1675. Den danska kungen Kristian V hade som primär målsättning att återerövra de tidigare förlorade Skånelandskapen.


Danskarna erövrade redan på hösten 1675 Svenska Pommern, och 1676 erövrades Gotland, men Gotland blev åter svenskt vid freden 1679. Innan de danska militärerna lämnade ön sprängdes den i anslutning till ringmuren liggande borgen Wisborgs slott.


Slaget vid Öland i juni 1676 resulterade i dansk-holländsk seger. Under slaget inträffade en anmärkningsvärd händelse: regalskeppet Kronan, den största krigsfarkosten i svenska flottan, kantrade och exploderade. Besättningen försökte vända skeppet i den hårda vinden, och sannolikt var det en förflyttning av de tunga kanonbatterierna som ledde till att fartyget kapsejsade och krutreserven antändes i takt. Orsaken till olyckan förblir osäker, och majoriteten av besättningen, bestående av över 800 personer, gick med fartyget till havets botten. Danskarna vann slaget och denna seger möjliggjorde en dansk invasion av Skåne samma månad.


Efter landstigningen i Skåne i juni 1676 förlorade svenskarna inledningsvis flera städer, men i december samma år ägde slaget vid Lund rum, ett blodigt och historiskt slag som slutade med svensk seger. Civilbefolkningen i Skånelandskapen drabbades svårt under kriget, oavsett vilken armé som intog områden. Befolkningen var tvungen att försörja de stridande trupperna.


Begreppet 'snapphanar' användes för dem som bekämpade den svenska militären av olika anledningar. De var en blandad grupp, inklusive friskyttar som fick betalt av den danska kronan och bönder som tog upp vapen mot de svenska styrkorna. Konflikten var våldsam, och svenskarna straffade tillfångatagna snapphanar hårt.


Trots flera strider slutade det Skånska kriget i princip oavgjort, och enligt freden i Fontainebleau 1679 lämnade Sverige över vissa små besittningar i norra Tyskland till Danmark, men behöll Skånelandskapen."