Danmark, Fredrik IIII:s död 1730 av Anton Meybusch

6 500 kr

Danmark, Fredrik IIII:s död 1730 av Anton Meybusch
Åtsidan avbildar konung Fredrik IIII och frånsidan konungens sarkofag i centrum. Medaljen är präglad med en åtsidesstamp graverad 1719 av Chr. Wineke med anledningen av erövringen av Marstrand. Frånsidan är graverad av Anton Meybusch 1699 och användes ursprungligen till medaljen över Christian V:s död 1699. Årtal och datum längst ned har ändrats och gravörens namn är borttaget. (Meybusch avled 1702). Referens Karsten Kold nr 116. 54.46g, 49.23mm, kvalitet god 1+