BRAUNSCHWEIG & LÜNEBURG, Ernst August, 1679-1698 - medalj till begravningen 1698 XR av Arvid Karlsteen

37 500 kr

BRAUNSCHWEIG & LÜNEBURG Ernst August, 1679-1698. Biskop av Osnabrück från 1662
Stor imponerande silvermedalj i en vikt av hela 174.3g och en diameter av 65.60mm. Medaljen utgavs i samband med begravningen av Ernst August 1698. De präglades vid några olika tillfällen och något varierande vikter förekommer. Den här utbjudna är den i särklass tyngsta av de existerande exemplaren på marknaden. Medaljen som sådan är RR, dvs max 10 existerande exemplar, men i den här vikten är den XR, troligtvis 1-2 exemplar i denna vikt. Medaljen är så sällsynt att Stig Stenström i sin avhandling över Arvid Karlsteen från 1944 missade denna utgåva. Samtliga kända exemplar uppvisar samma stampfel på frånsidan, vilket indikerar de enorma krafter som stampen utsattes för under präglingen. Kvalitet 1+/01


BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG
Ernst August, 1679-1698, seit 1662 Bischof von Osnabrück.Silbermedaille 1698, von A. Karlsteen, auf seinen Tod. Geharnischtes Brustbild r. mit umgelegtem Mantel//Eine aus Quadern gebaute Pyramide steht in Landschaft. 65,60 mm; 174,30 g. Brockmann 724. RR Üblicher Stempelfehler auf der Rückseite, ss-vz