Martin Luther - 400-årsjubileet av reformationen

1 500 kr

Martin Luther - 400-årsjubileet av reformationen
Tenn, 27.03g, 45mm, kvalitet 1+/01+ av Allen & Moore i Birmingham


Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Eisleben, i Kurfurstendömet Sachsen, Tysk-romerska riket. Han avled den 18 februari 1546, även det i Eisleben. Luther var en tysk präst, munk, tonsättare och teolog, känd för att ha initierat den protestantiska reformationen.

År 1517 utmanade Luther kyrkans försäljning av avlatsbrev genom att publicera sina 95 teser. Han motsatte sig kyrkans lära att man kunde köpa sig fri från Guds straff för sina synder. När han vägrade att ta tillbaka sina skrifter blev han år 1520 exkommunicerad av påven Leo X. Året därpå förklarade den tysk-romerske kejsaren Karl V honom fredlös i fördraget i Worms 1521.

Luther lärde att frälsning inte uppnås genom goda gärningar, utan är en fri gåva från Gud som endast erhålles genom tro på Jesus Kristus. Hans teologi ifrågasatte påvedömet och den romersk-katolska kyrkan och betonade att Bibeln är den enda källan till gudomligt uppenbarad kunskap. Han motsatte sig också tanken på prästerskapet som förmedlare mellan Gud och människan och föreslog istället att prästämbetet kunde innehas av alla döpta kristna.

De som följer Luthers lära kallas lutheraner och tillhör den protestantiska inriktningen. Hans översättning av Bibeln till folkmålet istället för latin gjorde läran mer tillgänglig och fick stor betydelse för den tyska kyrkan och kulturen. Luther bidrog till standardiseringen av det tyska språket och utvecklingen av översättarkonsten. Hans psalmer och giftermål med Katharina von Bora blev också betydelsefulla för kyrkans utveckling.

Det är dock viktigt att notera att Luther även hade antisemitiska åsikter och förespråkade förtryck av judiska folk. Hans åsikter användes senare i nazisternas propaganda under perioden 1933 till 1945. Som ett resultat av detta har Luther blivit lika kontroversiell i modern tid som under sin egen.