Carl Milles Silvermedalj, Gustav Vasas 400-årsminne 1523-1923 - MYCKET SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Carl Milles Silvermedalj, Gustav Vasas 400-årsminne 1523-1923 - MYCKET SÄLLSYNT
Vacker medalj i SILVER, 56mm, 99.97g, kvalitet 1+/01, endast 100 numrerade medaljer tillverkade, detta är nr 33. Ett tillfälle att förvärva ett verk skulpterad av en av Sveriges mest framstående konstnärer  - Carl Milles. MKD Nr 78, sid 282 (Medaljer och Konstnärer av Delzanno)


Åtsida
Gustav Vasas högervända profil, bröstpartiet framvänt, iförd samtida dräkt, ovanför bilden texten: "GVSTAF WASA SVERIGES KONVNG". Signerad Carl Milles nedsänkt utmed kanten till vänster. 


Frånsida
Slottet Tre kronor samt, omkring dess huvudtorn, tre kungakronor. I förgrunden stiliserade vågor.I omskriften: "STOCKHOLM MOTTOG BEFRIAREN MIDSOMMAREN 1523"


Randskrift
"SAMFVNDET S:T ERIK ÅT 400-ÅRSMINNET 1923" och Sporrongstämpel "S&Co".


Text från min bok: "Medaljer och konstnärer (Boken kan beställas från min hemsida under länken: https://delzanno.se/litteratur/medaljer-och-konstnarer-en-annorlunda-bok)


Medaljerna är präglad av Sporrong & Co och utgivna av samfundet S:t Erik 1923.

I december 1922 erhöll Carl Milles beställningen från Sporrong vilket också är inledningen på deras samarbete. Gustav Vasamedaljen blir också den första av Milles präglade medaljer, tidigare hade han endast utfört arbeten för gjutna medaljer (Clason & Heidenstam). En av initiativtagarna till medaljen var Gustaf Upmark som var ordförande för samfundet S:t Erik och han satt även med i styrelsen för Nordiska museet. Upmark skulle få stort inflytande över projektet vilket framgår av ett brev från Sporrong till Carl Milles den  29 december 1922:

"inskriptionerna komma att redigeras av dr Gustaf Upmark, med vilken vi idag satt oss i förbindelse”(Ulf Abel s. 52). 

Milles och Upmarkkände varandra mycketväl sedan tidigare, då Milles hade arbetat på den senasteversionen av Gustav Vasa-monumentet för Nordiska Museet. Det är också intressant att notera, från deraskorrespondans, att Sporrong förbehöllsig rätten att sälja dessa medaljer ocksåför egen räkning. Se vidare från försäljnings-prospektet från början av 1930-talet där Gustav Vasa medaljen försåldesav Sporrong.Milles hämtadegivetvis en god del inspiration från sitt monumentalverk av Gustav Vasa som han skapadeför Nordiska museets räkning.MedaljensåtsidamedGustav Vasa liknadetydligt monumentets, dock i profil istället för enface. 

Till frånsidan hämtades inspiration från renäsanskonstnären Matteo dé Pasti som hade skulpterat en medalj över hertigen av Rimini och Fano: Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417 - 1468). Frånsidan, som avbildar borgen i Rimini, har en slående likhet i både komposition och design med Carl Milles färdiga arbete.

Följande stycke är hämtat från Samfundet S:t Eriks årsbok 1923

"Medaljen, som präglades dels i silver i en numrerad upplaga om 100 ex., dels i brons, tillhandahölls Samfundets medlemmar för lägre pris än åt icke medlemmar. Samfundet S:t Erik hade tillförsäkrats viss andel i den vinst som kunde uppkomma genom försäljningen av denna medalj före utgången av jubileumsåret 1923, och har denna vinst uppgått till 2.659 kr., vilka till Samfundet inbetalats under år 1923 och ytterligare 257 kr. inbetalade 8 Januari 1924, tillsammans 2.916 kr."