Carl Milles - Bergslagarnas järnvägar 1879-1929

2 500 kr

Carl Milles - Bergslagarnas järnvägar 1879-1929
Vacker medalj i SILVER, 50mm, 61.07g, kvalitet 01.  Ett tillfälle att förvärva ett verk skulpterad av en av Sveriges mest framstående konstnärer  - Carl Milles. MKD Nr 125, sid 345 (Medaljer och Konstnärer av Delzanno)


Bergslagernas Järnvägar byggde under 1870-talet järnvägslinjen Göteborg C - Kils station - Falun C. Byggprojektet var Sveriges genom tiderna största järnvägsprojekt. När huvudlinjen, med sina 478 km, var färdigställd 1879 hade projektet kostat drygt 50 miljoner kronor. Projektets kostnad motsvarade ca 4 procent av hela Sveriges BNP. Bergslagernas Järnvägar förstatligades 1948 och fusionerades in i SJ.

Lagom till 50-årsjubileet av huvudbanans invigning 1929 bestämde styrelsen att en medalj skulle präglas för att högtidlighålla händelsen. Man beslutade även att avsätta 50.000:- till en jubileumsfond samt att utdela 200.000:- i gratifikationer till nuvarande eller pensionerade befattningshavare i företaget. I ett protokoll från den 13 maj 1929 beslutades om prägling av silvermedaljerna: "Efter godkännande av förslag till minnesplakett beslöts beställning av 2.500 ex" (Ulf Abel s. 86). Upplagan ändrades den 2 september till 3.000 exemplar. I Falu länstidning från 3 december 1929 kan man läsa följande:

"Silvermedaljen delades ut till all personal, som varit i tjänst minst ett år, samt till pensionerade befattningshavare och vidare till en del närstående myndigheter".  


Jag har dock inte lyckats finna några uppgifter om präglingar i andra metaller. Av bevarade exemplar vet vi att det åtminstone präglats ett exemplar i guld och ett mycket litet antal i brons. Vid jubileet var sannolikt konungen inbjuden och har då erhållit det enda präglade guldexemplaret, vilket idag ingår i HMK:s medaljsamling. Vad det gäller bronsexemplaren är det osäkert för vilket syfte de präglades och vad de användes till. Kanske utgjordes de av prov som förevisades innan själva huvudpräglingen av silvermedaljerna påbörjades.

Göteborgaren Hjalmar Wijk, politiker och affärsman, var vice VD i bolaget och sedan lång tid tillbaks god vän med Carl Milles. Det är troligt Wijk var både idégivare till medaljen men också den som föreslog att Carl Milles skulle få uppdraget att uforma jubileumsmedaljen åt bolaget.


Åtsida
Ett stiliserat berglandskap genom vilket ett järnvägsspår drager i horisontell riktning över ett vattenfall och in i en tunnel. De kemiska tecknen för guld, järn, koppar, kvicksilver samt silver är spridda i landskapet. Signerad C Milles, nedsänkt utmed kanten nedtill höger.Frånsida
I centrum Bergslagernas Järnvägars emblem, två korslagda släggor samt tecknen för koppar och järn, flankerat av årtalen 1879 och 1929, i fältet under årtalen siffrorna I repektive XII. I omskriften: "BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGAR"


Text från min bok: "Medaljer och konstnärer (Boken kan beställas från min hemsida under länken: https://delzanno.se/litteratur/medaljer-och-konstnarer-en-annorlunda-bok)