Carl Milles - Verner von Heidenstam 70 år 6 juli 1929 silvermedalj - Mycket sällsynt

9 500 kr

Carl Milles - Verner von Heidenstam 70 år 6 juli 1929 silvermedalj - Mycket sällsynt
En läcker och mycket sällsynt medalj, tillverkad av Sporrong 1933 (G8), 7g, 21mm, kvalitet 01/0, MKD Nr 116, sid 335 (Medaljer och Konstnärer av Delzanno)


Åtsida
Heidenstams vänstervänd lagerkransade bild. Signerad av gravören  "C. MILLES" nedsänkt utmed kanten till höger.

Frånsida
Ett altare med en flammande eld, samt omskrift på grekiska: "AΓNΩΣTΩI  ΘEΩI" = åt den okände guden.


Medaljerna präglades till Verner von Heidenstams 70-årsdag. Dessa är miniatyr av den gjutna stora medaljen som framställdes till Heidenstams 60-årsdag. Medaljern är präglade i guld (av Ulf Abel felaktigt upptagen under 3A, till 60-årsdagen), silver och brons. Guldexemplaret präglades 1929 i endast ett exemplar och gavs av hans vänner till Verner von Heidenstam i 70-årsgåva. Guldmedaljen finns nu utställt i Övralids museum (inventarienr 3455, rum A7). Guldmedaljen förvaras i ett rött etui med måtten 62x62x18mm.

Silver och bronsmedaljerna präglades i små upplagor 1929. Upplagorna är okända. Av silvermedaljen präglades ett ex vardera till givarna och vännerna (Montertext från Övralid Museum). Bronsexemplaren användes troligtvis som minnesgåvor i samband med festligheterna, alternativt försåldes de för att delfinansiera utgivningen. Silvermedaljen stämplad 1929 (C8) är sålunda extremt sällsynt, av vilka jag hittills endast noterat två exemplar. Det ena exemplaret ingår Millesgårdens samling i Stockholm (6.98g) och det andra i en privatsamling (7.12g). Silvermedaljen saknas i KMK:s samling. Både silver- och bronsmedaljerna har varit möjliga att beställa från Sporrong vid senare tillfällen. De inventerade exemplaren indikerar att intresset av Heidenstams medaljer var som störst strax efter hans födelsedag. Av de senare präglade silvermedaljerna har jag noterat följande stämplar och årtal: F8=1932, G8=1933 och T8=1945

När det gäller bronsmedaljerna är det svårare att ge närmre besked om vilka som präglats 1929 och vilka som präglats senare då de saknar årtalsstämplar. Jag har noterat exemplar med Sporrongstämpel "S&Co" och dessa får antas tillhöra originalutgåvan från 1929. Dessutom har jag noterat exemplar helt utan stämplar vilka jag antar tillhör de senare präglade, troligtvis i början av 1930-talet då intresset var som störst för Heidenstam.

Det kan nämnas att flera medaljer framställda av Sporrong kunde beställas löpande efter utgivningstillfället. Prislistan avslöjar dock att en del Millesmedaljer ej var beställningsbara då de saknas i listan, tex P.A Nordstedt och Söner från 1923, Jubileumsutställningen i Göteborg från 1923, Stockholms Konserthus från 1926, Bergslagarnas Järnvägar från 1929 respektive Flygarmedaljen från 1929-32. Sannolikt berodde detta på avtal mellan beställaren och Sporrong vilka medaljer som även Sporrong kunde nyprägla och sälja. På en prislista tryckt strax efter 1930 kostade bronsexemplaren 7:50/st och silverexemplaren 15:-/st.


Text från min bok: "Medaljer och konstnärer (Boken kan beställas från min hemsida under länken: https://delzanno.se/litteratur/medaljer-och-konstnarer-en-annorlunda-bok)